Uzamış Gebelik

Ağustos 18th, 2012 Kadın - Doğum Hastalıkları 0 Comments
Uzamış Gebelik

Uzamış Gebelik

Uzamış Gebelikte Tanı Kriterleri

  • Anne karnındaki fetüs yaşının 42 – 43.5 haftadan daha fazla olduğundan emin olması
  • Haftada 2-3 defa fiziksel değerlendirme yapılması
  • Plesental yetmezlik, pelvis yetmezliği ve amnios sıvısının mekonyumla (çocuk pisliği) boyanması gibi risk faktörlerinin ekarte edilmesi

Uzamış gebelik, son adet itibaren tamamlanmış 42 gebelik haftası veya gebelik haftasından sonra 40 haftanın geçmiş bulunması olarak tanımlanır. Çoğu zaman fetüs desteğinin bozulmasına bağlı belirtiler gösterir (kilo kaybı, cilt altı doku azalması, pullanma, parşömen gibi cilt) bu durumların tümü dismatüre olarak adlandırılır. Çoğu dismatür vakalarında neden ortaya konamaz, fakat bazı durumlar uzamış gebelikle birlikte ortaya çıkabilirler.

Süt çocuklarının en az % 3’ ü 42 gebelik haftasını doldurduktan sonra doğarlar ( bazı durumlar % 12 olarak bilinir). Dismatüriterinin (gecikmiş doğumun) potansiyel olarak riskler taşıması nedeniyle bu süt çocuklarına özel dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bazı durumlarda riskler genellikle olağanüstü fetüs büyüklüğü olması ile bağlantılıdır ( Örn; uzamış gebelik eylemi, ilerleyen doğum eyleminin durmasın gibi ve pelvik uyumsuzluk gibi). Fetusun iri olması doğum travması ile sonuçlanabilir ( omuz çıkması gibi durumlar).  Plasenal yetmezliği plesenta yaşlanması ile birlikte olduğu düşünülür. Aminos sıvısının gerektiğinden fazla olması bazı gebeliklerde sık görülen br bulgu olan kordon problemlerine yol açabilir.

Uzamış gebelik sonucu ortaya çıkan problemler perinatal rahatsızlık oranında keskin bir artışa yol açarlar ( 27-42 hafta arasında doğanlardan 2 veya 3 kat daha fazla). Yaşayan çocuklarda sonradan görülen hastalıklar mental bozuklar ve sinir bozukları olarak görülür.

Uzamış Gebelikte Tanı

Bu durumun tanısı genellikle ultrason ile konulur. Amnios sıvı hacmi azalması sık görülen bir durumdur.

Fetusun olumsuz etkilenme riskini yeterli değerlendirmek için, 42 gebelik haftasını geçmiş gebeliklerde kullanışlı bir protokol uygulanmalıdır.

Bu protokoller;

  • Gebelik haftasında emin olmak, bunun için gebelik testi veya ultrason muayeneleri, eğer biliyorlarsa gebeliğin tam başlangıç zamanı, son adet tarihi, fetusun kıpırdaması ve ilk muayeneler gibi durumlar hakkın bilgi alınması,
  • Haftada 2-3 kez özel testler uygulanmalı,
  • Amnios sıvı hacmini değerlendirmek için haftada iki defa ultrasonik muayene yapılır.
  • Anne her gün fetal hareketlerin sayısını düzenli bir biçimde kaydeder.

Uzamış Gebelikte Tedavi

Birçok doktor gebeliğin 42 ½ haftanın ötesine geçmesine izin vermez. Bunlarda doğumun başlangıcı sonucunda risklerin daha da artacağına inanmaktadırlar. Gebeliğin devam ettirilmesi düşünülürse, hastanın fetusun aktivitesini yakın takip etmesi tavsiye edilmelidir.

Uzamış gebelikte dikkat edilmesi gereken diğer konular;

  • Azalmış fetal hareketlerde derhal biofizik değerlendirme yapılarak emin olunmalı. Bazı doktorların tereddütlerine rağmen çoğunlukla stres testi ilk tedavi olarak kullanılır.
  • Büyük veya problemli fetüs sezaryen ile doğumu gerektirebilir.
  • Pelvis boyunun uyumsuzluğu, fetusun stres olması yoksa doğum eylemi yapılabilir. Fetus monitör ile fetüs sürekli olarak takip edilmelidir.

facebook-paylas

Etiketler

Yazar TürkEagle

» 96 yazısı bulunmaktadır.

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam