Vulva Kanseri Nedir? Belirti ve Tedavisi Nasıldır?

Ağustos 12th, 2012 Dahiliye 0 Comments
Vulva Kanseri Nedir? Belirti ve Tedavisi Nasıldır?

Vulva Kanseri

Vulva bayanlardaki dış üreme organlarının olduğu bölümdür.

Vulva kanseri teşhisindeki esaslar;

  • Menopoz görme sonrası kadınlarda meydana gelir.
  • Kaşıntı, bölgesel rahatsızlık ve kanlı akıntı ile uzun süreli vulva irritasyonu vardır,
  • Erken zamanda lezyonlar görülmektedir.
  • Sonrada oluşan lezyonlar vulvada büyük kitlelere ve vulvada sert ülsere neden olması ile oluşur.
  • Teşhis için diğer yöntemlerde de olduğu gibi biyopsi gereklidir.

Vulva kanseri, cilt, cilt altı dokular, üretra ve vulvanın çeşitli elemanlarında ve vajenin 1/3 alt mukozasında gelişebilir. Bu tümörler yaklaşık % 85 -9’ı kötü kanserledir. Meme dışı paget hastalığı, Bartholin bezi kanseri ve diğer bölgelerde metastaz  (komşu organlarda yayılım) yapan kanserler nadir görülür.

Jinekolojik kanserlerin yaklaşık olarak % 5’inden vulva kanseri sorumludur. Hastalık beyazlarda beyaz olmayanlara göre daha sık görülür. Vulva kanseri, altmış yaşında  menopoz geçirmiş kadınlar görülen bir hastlıktır. Genel olarak başka kanserleri olan hastalardan 10 yaş daha gençlerdir. Son zamanlarda 20 ve 30 yaş grubunda olan kadınlarda vulvanın kanseri, servikste ve diğer bölgelerdeki kanser şekilleriyle birlikte artış göstermektedir. Bu artış belirgin bir artış tipidir.  Bazen geç bir bayanda da sıklıkla vajen ve ya vulvanın rahatsızlıkları sonucu vulva kanseri ortaya çıkmaktadır.

Vulva kanseri  ve gebeliğin birlikte bulunması nadir bir durumdur. Gebelikte tedavi gebeliği zarar vermeden yapılabilir.

Vulva kanserinin, teşhis yöntemlerinin kolayca ulaşabileceği vücut yüzeyinin hastalığı sonucu olduğu düşünülecek olursa erken teşhis kural olmalıdır. Fakat durum böyle değildir ve genellikle tümörün belirlenmesi için belirtilerin bulunmasına kadar 6 ile 12 aylık bir süre zarfı geçmektedir. Bu hastalıkların çoğunun ileri yaşta olmasına ve sıklıkla oldukça büyük tümör varlığına rağmen, hastalık genellikle cerrahi tedavi için uygundur. Büyük merkezlerden yaklaşık olarak % 65 oranında 5 yıllık  yaşam bildirilmiştir.

Vulva Kanseri Nedenleri

Vulva cildi, serviksten prineye ve  perinal cilde kadar uzanan bir oluşumun komponentidir.  Vulva kanserini uyaran ajan tam olarak bilinmemektedir ancak insan florasıyla cinsel yolla bulaşan bir ajandan söz edilmektedir.

Vulva kanseri ile sıklıkla birlikte bulunan bozukluklar, obezite, yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve diabetus mellitus yani şeker hastalığıdır.

Vulva Kanserinde Ayırıcı Tanı

Vulva hastalıklarının ayırıcı tanısı ve kanser olmadığının belirlenmesi yeterli biyopsi alınmasına bağlıdır. Tümör yaygın bir beyaz lezyon, sınırlı bir tümör, bir ülser veya yaygın nekrozlar şeklinde olabilir.

Vulva Kanserinde Tedavi

Cerrahi Girişim: Vulva kanserinin birinci tedavisi tümörün geniş olarak çıkarılması ve komşu organlara metastazını (komşu organlara yayınlamasını) yapmaktır.

Ameliyat öncesi istenen değerlendirme, hastalığın yaygınlık derecesi ve hastanın genel durumuna bağlıdır. Özellikle medikal hastalıkları da içine alan tam bir sorgulama ve serviksin uygun şekilde çalışmasını konu alan tam bir fizik muayene yapılmalıdır.

Tüm hastalarda akciğer grafisi, tam kan sayımı ve idrar tahlili yapılmalıdır. Yaşlı hastalarda EEG (elektroensografi)  ve biyokimyasal profil gerekebilir.

Tıbbi Tedavi: Vulva kanserinin tıbbi tedavisinde çeşitli kematorapötik tedavi şekilleri gerekebilir.

Hasta vulva derisine ve mükoz membranlara, günde 2 defa bol miktarda % 2 ila 5 arasında fluorourasil uygulanmalıdır.

Vulva kanseri hastalarında radyasyon tedavisi de gerekmez. Vulva dokusu, kanseri tedavi edici dozdaki radyasyona dayanıklı değildir. Bu nedenle cerrahi girişimin mümkün olduğu hastalarda radyasyon tedavisine gerek yoktur.


facebook-paylas

Etiketler

Yazar TürkEagle

» 96 yazısı bulunmaktadır.

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam