Akciğer Kanseri Nedir? Belirtisi Ve Tedavisi Nasıldır?

Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri, terimi solunum epitelinden kaynaklanan tümörler için kullanılmaktadır (bronş, bronşiol ve alveoller). Amerika Birleşik Devletleri’ nde akciğer kanseri her yıl 94 bin erkek ve 78 bin kadını etkilemekte olan ve bunların 5 yıl içinde ölümlerine sebebiyet veren ırkta ve hem kadınlarda hem de erkeklerde başı çeken kansere bağlı ölüm nedeni olarak görülür. Akciğer kanserinin hastalık yapma oranı55 ve 65 yaşlar arasında en üst düzeyine ulaşmaktadır. Akciğer kanseri erkeklerde kansere bağlı ölümlerin % 31’ini, kadınlarda ise % 25’ ini oluşturmaktadır. Yirmi beş sene önce başlamış olan sigarayı bıraktırma gayretlerinin etkilerini, erkeklerde ileri yaşta görülen akciğer kanseri oranını azaltmak şeklinde etkisini göstermekte ama maalesef oran kadınlarda hala artış göstermektedir.

Hastalık 5 yıl sağ kalım oranı son 30 yılda büyük bir artış göstermiştir ve bu oran iki katına çıkmıştır. Bu gelişme cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiden oluşan kombine tedavilerdeki ilerlemeye bağlıdır.  Böylece başlangıçlı akciğer kanserini genel olarak belirtileri korkutucu olan önemli bir sağlık problemi oluşturmaktadır. Ancak akciğer kanserinin klinik davranışı ile ilgili bilgileri ve bazı verileri temel alan tanı, evreleme ve tedaviye düzgün bir yaklaşımla hastalar için potansiyel tedavi imkanı sunmaktadır.

Akciğer Kanseri Nedenleri

Pek çok akciğer kanseri sigara içimi yoluyla alınan karsinojenler ve tümör başlatıcılar tarafından ortaya çıkar. Amerika Birleşik Devletleri’ nde 18 yaş üzeri erkekler arasında sigara kullanım oranı % 28, kadınlar arasında ise % 25’dir. Lise öğrencilerinin % 38’i sigara içmektedir. Akciğer kanseri gelişmesi riski aktif sigara içiciliği ile 13 kat, uzun süre pasif olarak sigara dumanına maruz kalmakla ise 1.5 kat artmaktadır. Akciğer kanserine bağlı ölüm oranı içilen total miktara bağlıdır ve 20 yıl boyunca günde 2 paket sigara içen birinde risk içmeyene göre 60-70 kat artış göstermektedir. Bunun tersi olarak, sigaranın bırakılmasıyla risk gittikçe düşmektedir ama hiçbir zaman hiç sigara içmeyenlerin düzeyine kadar inmemektedir. Kadınlarda artan akciğer kanseri oranı da artan sigara tüketimine bağlıdır.  Kadınlarda sigara içimine bağlı risk erkeklere oranla yaklaşık 1.5 kat daha yüksektir ve hiç sigara içmemiş kadınlarda kanser gelişmesi oranı hiç sigara içmemiş erkeklerde kanser gelişme oranından daha yüksektir. Bu farklılığın kadınların tütünde bulunan karsinojenlere daha duyarlı olmasından kaynaklandığı sanılmaktadır. Sigarayı bırakma çabaları zorunludur. Ancak sigarayı bırakmak zordur çünkü sigara alışkanlığı çok kuvvetli bir nikotin bağımlılığını göstermektedir. İnsanların sigaraya başlamalarına engel olmak daha etkili bir yaklaşımdır ve özellikle çocukları hedef almalıdır.

İnsan akciğer kanserini genetik bir olay olarak düşünmese de çeşitli genetik çalışmalar akciğer kanserine genlerinde sebep olduğu bilinmektedir.

Akciğer Kanserinde Tedavi

Akciğer kanseri olan hastalarında uygulanacak tedavi yöntemlerinde ilk başta kişilere sigarayı bırakmaları önerilmektedir. Bu tedavini en önemli başlangıcıdır.

Kemoterapi ve radyoterapi birlikte uygulanarak akciğer kanseri tedavisine tedavi gerçekleştirme sağlanır. Yaygın tümörlerin cerrahi operasyonlarla çıkarılması gerekir. Ayrıca kemoterapi ve radyoterapi ayrı ayrı uygulanarak tedavi sağlanmaya çalışılır.


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam