ÇENE ANKİLOZU AMELİYATI

ÇENE ANKİLOZU AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU

GENEL BİLGİ: Çenemin açılmasını engelleyen eklem bölgesine ulaşmak için kulak önünden, çene altından ve / veya ağız içinden kesiler yapılacak. Ayrıca başka yerimden kemik veya doku almak gerekir ise başka bir yerimden kesi yapmak gerekebilir. Ağzımın açılabilmesi için bozuk eklem ortadan kaldırılacak ve yerine ekleme benzer bir yapı oluşturulacak. Bu işlem gerekirse her iki çene eklemime uygulanacak ve aşağıdakilerin biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilecek:

Başka yerimden alınan kemik (kaburga, ayak, kafatası, bacak), Metal çene eklemi protezleri, Silikon implant, Titanyum plaklar ve / veya vidalar, Eriyebilir plak ve / veya vidalar,Tel dikişler, Dişlere uygulanan metal arklar ve teller.

Bir problem çıkartmadıkları takdirde, bunlar ömür boyu yerlerinde kalacak. Problem çıkması halinde, bunları yerinden çıkartmak için ikinci bir ameliyat gerekebilecek. Konumlarına bağlı olarak da bunların çıkarılmaları gerekebilir.

Ameliyatın bitiminde veya daha sonra alt çene ile üst çene 7-10 gün kilitlenebilir (intermaksiller tespit), bu dönemde sadece sulu gıdalar ile beslenmek gerekir. Nefes almada zorluk veya bulantı olursa uygulanan lastiklerin kesilmesi ile tespit iptal edilerek çene açılabilir.

Anestezi ve riskleri ile ilgili olarak “Anestezi hakkında” adlı bilgi formunu okuyun. Herhangi bir soru işaretiniz varsa, bunları anestezistiniz ile görüşün. Eğer size bilgi formu verilmediyse, bir adet isteyiniz.

ANESTEZİYE AİT RİSKLER

 1. 1.    Bazı akciğer alanları sönebilir ve buralarda enfeksiyon (mikrobik hastalıklar) oluşabilir. Bu durumda antibiyotikler ve fizyoterapi gerekebilir.
 2. 2.    Bacaklarda ağrı ve şişmeye neden olan pıhtılar oluşabilir (derin ven trombozu- derin toplar damarın pıhtı ile tıkanması-DVT). Nadiren bu pıhtılardan bir kısmı koparak akciğerlerinize ve başka organlara gidebilir ve bu ölümcül olabilir.
 3. 3.    Kalbe binen yük nedeniyle kalp krizi veya inme meydana gelebilir.
 4. 4.    Uygulamaya bağlı olarak ölüm meydana gelebilir.
 5. 5.    Şişman insanlarda akciğer enfeksiyonu (mikrobik hastalıklar), tromboz, kalp ve akciğer komplikasyonlarının (olumsuz sonuçlar) oranı fazladır.
 6. 6.    Sigara içenlerde akciğer enfeksiyonu (mikrobik hastalıklar), tromboz, kalp ve akciğer ile ilgili komplikasyonlarının (olumsuz durum) oranı fazladır. Prosedürden 6 hafta önce sigarayı bırakmak riskin azalmasına yardımcı olabilir.

CERRAHİ GİRİŞİME AİT RİSKLER

Uygulamayla ilgili olarak bazı riskler ve komplikasyonlar (olumsuz durum) bulunmaktadır. Bu riskleri en aza indirmek için, tedavinizle uyumunuzun maksimum (en üst düzeyde) olması, özellikle çenelerinizin hareketine engel olmanız çok önemlidir. Bu riskler arasında şunlar bulunur:

 1. 1.    İntübasyon zorluğu ve trakeostomi gerekliliği: Ağzınız açılmadığı veya başka nedenler ile anestezi için burundan veya ağızdan nefes borunuza yerleştirilmesi gereken tüp yerleştirilemez ise zorunlu olarak boğazınızın ön kısmından yapılan kesi ile bu tüpün yerleştirilmesi (trakeostomi) gerekebilir. Bu tüpün ameliyattan sonra da bir süre kalması gerekebilir ve bu tüp ile ilgili bazı sorunlar zamanla gelişebilir.
 2. 2.    Kan verilmesi: Otolog verici veya kan transfüzyonu gerektiren kanama (ameliyatta veya ameliyattan sonra) meydana gelebilir.
 3. 3.    Pnomotoraks veya hemopnomotoraks: Kaburganın alınması esnasında pnomotoraks veya hemopnomotoraks gelişebilir. Bunların tedavisi plevra (göğüs kafesi) boşluğunun sualtı drenajlıdır. Bu dren genellikle 3-7 gün kalır.
 4. 4.    Ayak parmağında eksiklik: Çene eklemini yeniden oluşturmak için ayak parmağından kemik alınması gerekir ise genellikle o parmağın tamamen yok olması (amputasyon) gerekir.
 5. 5.    Hissizlik: İnferior alveoler sinir, alt çenenin içinde her iki yanında seyreder. Cerrahi alana yakınlığından ötürü zarar görme ihtimali vardır. Bu sinirin zarar görmesi sonucu alt dişler, alt dudak ve yanağın alt kısımları hissiz kalır. Bu durum geçici ise genellikle 6-12 ay sürer, fakat kalıcı da olabilir. Lingual sinir, alt çenenin iç tarafında her iki yanda seyreder. Dilin bu tarafının hissini ve tat duyusunu sağlar. Zarar görme ihtimali çok azdır. Bu sinirin zarar görmesi sonucu dilin o tarafı hissiz kalır. Daha nadiren, dilin o tarafında tat duyusunun kaybı gibi rahatsız edici şikayetlere sebep olabilir. Bu durum geçici ise genellikle 6-12 ay sürse, fakat kalıcı da olabilir.
 6. 6.    Facial sinir (yüz siniri), kulağın altından yanağa doğru gelir ve yüzün bir yarısındaki bütün mimik kasları çalıştırır. Çene eklemi ameliyatında kulak önündeki kesi ile yapılan girişimde kaşı kaldıran ve göz kapağını kapatan dalı, çene altından yapılan kesi ile  ise dudak birleşimini, alt dudağı aşağı ve dışa çeken dalı yaralanabilir. Bu durumlarda göz kapağı kapatılamaz ve dudak aşağı ve dışa çekilemez. Bu durum geçici ise 6-12 ay sürebilir veya bazen kalıcı olabilir.
 7. 7.    Kaynamama: Kimi vakalarda, çene eklemini yeniden oluşturmak için konan kemik kaynamayabilir ve başka ameliyatlar gerekebilir. Çene ekleminin normal konumuna getirilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda bazen ağzını yeterince açamadığı gibi ağız kapanışında dişler düzgün oturmaz ve çiğneme bozulabilir.
 8. 8.    Ameliyat sonrası çeneyi sabitlemek için kullanılan titanyum plak ve vidalar ağrıya ve / veya enfeksiyona neden olabilir bu da bazı evrelerde cerrahi olarak çıkartılmayı gerektirir
 9. 9.    Ağız açıklığının azalması: Ameliyattan sonra eklem yeterince çalıştırılmaz ise çenenin yeniden kitlenmeye başladığı görülür. Bu durumu önlemek için fizik tedavi uygulaması veya özel apareylerin tarif edildiği gibi düzenli ve etkili kullanılması gerekir. Bu gayretlere rağmen bazen çene açılamaz hale gelebilir.

10. Yara izi: Kesilen her yerde iyileşmeden sonra az veya çok yara izi kalır. Bu genellikle kabul edilebilir düzeyde olur. Ancak bazen anormal yara izleri oluşabilir. Bu yara izlerinin görüntüsü çirkin ve rengi etrafından farklı olabilir. Anormal yara izlerinde cerrahiyi de içeren tedavi yöntemleri gerekebilir. Şeker hastalarında, sigara içenlerde, beslenme bozukluğu olanlarda, şişman hastalarda ve bazı kişiye özel durumlarda yara iyileşmesi kötüdür. Dışardan yapılan kesilerde belirgin iz kalabilir.

GEREKEBİLECEK EK CERRAHİ İŞLEMLER

Erken dönemde ve geç dönemde sonuçlarını etkileyebilecek farklı durumlar da söz konusudur. Bahsedilen risklerden başka risk ve komplikasyonlar (olumsuz sonuçlar) da görülebilmesine karşın, bunlar daha nadirdir. Komplikasyon gelişmesi halinde ek tedaviler veya cerrahi girişim gerekebilir. Tıp ve cerrahide kesinlik yoktur. İyi sonuçlar beklense de, elde edilebilecek sonuçlar hakkında hiçbir garanti veya teminat verilemez.

FİNANSAL SORUMLULUKLAR

Cerrahi masrafların hastane ve doktorunuzun ücretini kapsayıp kapsamadığını ve ödeme şeklini sorunuz. Bazı beklenmeyen durum ve tedaviler için gereken ek ödemeler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız. Cerrahi komplikasyonlar (olumsuz sonuç) gelişmesi halinde ek masraflar oluşabilir. İkincil cerrahi veya düzeltme (revizyon) amaçlı cerrahilerle ilgili hastanede kalış ve ameliyat ücretleri de sizin sorumluluğunuzdadır.

AÇIKLAMA

Bilgilendirilmiş onam dokümanları, ilgili hastalık veya durumun cerrahi tedavisi hakkında bilgi vermek, riskler ve alternatif tedavi yöntemlerini açıklamak amaçlıdır. Bilgilendirilmiş onam süreci, çoğu hastanın çoğu durumda faydalanabileceği bir şekilde riskler hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

Bununla birlikte bilgilendirilmiş onam formlarının diğer bakım metotlarının ve risklerin tümünü kapsamaz. Plastik cerrahınız şahsınızın durumuna uygun biçimde ve tıbbi bilgi düzeyinize göre ek bilgi verebilir.

Bilgilendirilmiş onam formları, tıbbi bakımın bir standardı olarak düzenlememiştir ve öyle kullanılamaz. Tıbbi bakımın standartları bireyin durumu ile ilgili bütün gerçekler temel alınarak belirlenir ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda değişime açıktır.

Yukarıda belirtilen bilgileri dikkatlice okumanız ve bir sonraki sayfada bulunan onay formunu imzalamadan önce tüm sorularınızın cevaplanmış olması önemlidir.

 

 

“ÇENE ANKİLOZU AMELİYATI” İÇİN ONAM FORMU

 

 • ·         Doktorum tıbbi durumumu ve önerilen cerrahi işlemi anlattı. Ameliyatın risklerini, bana özel riskleri ve olası olumlu ve olumsuz durumları (komplikasyonları) anladım.
 • ·         Doktorum diğer tedavi yöntemlerini, ilişkili riskleri, olası tıbbi seyrimi (prognozumu) ve tedavi görmeme durumunda olabilecek riskleri anlattı.
 • ·         Bana bir adet anestezi bilgi formu verildi. Bana bir adet hasta bilgilendirme formu verildi.
 • ·         Tıbbi durumum, tedavi ve riskleri ile alternatif tedaviler hakkındaki sorularımı tartışma fırsatım oldu. Sorularım ve düşüncelerim tatmin olacağım biçimde tartışıldı.
 • ·         Ameliyat esnasında gerektiğinde kan verilmesini kabul ediyorum.
 • ·         Ameliyat sırasında organ veya dokuların çıkarılabileceğini ve bunların belli bir süre test amaçlı saklanma sonrasında hastane tarafından atılacağını biliyorum.
 • ·         Doktorum, ameliyat sırasında hayatı tehdit edici olaylar olabileceğini anlattı. Ameliyat sırasında fotoğraf ve video görüntülerinin alınabileceğini anladım. Bunlar daha sonra sağlık çalışanlarının eğitimi için kullanılabilir.
 • ·         Ameliyatın durumumu daha iyiye veya daha kötüye götürebileceğine dair hiçbir garantinin olmadığını anladım.
 • ·         Ameliyat sırasında veya sonrasında ya da anestezi sırasında önceden bilinemeyen durumların ortaya çıkması halinde yukarıda anlatılanların dışında işlemlerin gerekebileceğini anladım. Bu durumda yukarıda adı geçen doktor ve asistanlarının gerekebilecek uygulamalara karar vermeleri ve yapmalarını ve ayrıca onların uygun göreceği ilgili dallardaki uzmanların cerrahi girişime katılmalarını onaylıyorum.

Yukarıdaki bilgilerin hepsini okudum ve bu bilgilerden başka birçok sözlü bilgi verildi.

BEN DE TARAFIMA YAPILAN SÖZLÜ VE YAZILI AÇIKLAMALARDAN TATMİN OLDUĞUMU BELİRTİRİM. YAPILACAK OLAN TEDAVİ VEYA AMELİYATA, DAHA SONRA ÇIKABİLECEK DURUMLARDA YAPILACAK TÜM TEDAVİLERE, YUKARIDA LİSTENENEN MADDELERE VE AYNI ZAMANDA BANA YAPILAN SÖZLÜ AÇIKLAMALARA KENDİMDE OLARAK VE İRADEMLE ONAY VERİYORUM VE BEN BU TEDAVİYİ İSTİYORUM.

Hastanın adı                                                              İmza                                      Tarih

Vekil ve yakınlık derecesi

 

 

 

 

 

Dr……………………… olarak

          Hastanın durumunu

          Tedaviye ihtiyacı olduğunu

          Tedavi yöntemi ve riskleri

          Tedaviyle ilgili seçenekler ve riskleri

          Bu riskler gerçekleştiğinde olası sonuçları

          Hastaya özel risk ve problemleri hastaya anlattım.

 

Dr…………………….. olarak hastaya / vekile yukarıda bahsedilen noktalarla ilgili sorular sorma diğer düşüncelerini tartışma

fırsatı verdim ve mümkün olduğunca hepsini cevapladım. Hasta / vekilin yukarıdaki bilgileri anladığını düşünüyorum.

Doktorun adı                                                              İmza                                      Tarih

 


facebook-paylas

Etiketler

2 Yorum

 1. hilmi fırat dedi ki:

  bir trafik kazası sonucu çenem kırıldı sonra yanlış kemik kaynamsı sonucu ağız açmakta zorluk yaşadım bir kaç kere ameliyat oldum çenem yine kısıtlı açılıyor tedavi olmak istiorum bu konuda yardım ederseniz sevinirim

  • bahadir dedi ki:

   Sn Hilmi Bey;

   İlgili sorununuzu çözebilecek yerler cerrahi branşlar, özellikle çene cerrahisi üzerine uzmanlaşmış kişiler sorununuza yardımcı olmaya çalışacaktır. Geçmiş olsun dileklerimle, acil sifalar dilerim.

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam