Çocukta Ateş Nedenleri? Ateş Neden olur ?

Çocukta Ateş Nedenleri? Ateş Neden olur ?

 

Çocukların 2/3’si 2 yaşına gelmeden önce doktora başvurur ve bunun en önemli nedenlerinden biri ateştir. Enfeksiyonlar ateşin en sık nedenlerinden birisi olmakla birlikte enfeksiyon dışı çeşitli durumlarda da ateş yükselebilir. Çocuklarda ateş şöyle kategorize edilebilir:
1) Laboratuar testleri  olsun veya olmasın klinik hikaye ve fizik muayene bulguları ile kolayca teşhis edilebilen lokalize bulguların olduğu ve kısa süren ateş,
2) Klinik hikaye ve fizik muayene ile tanıya gidilemeyen etyolojisi ancak laboratuar testleri ile açıklanabilen lokalize bulguların olmadığı 7 günden kısa süren ateş,
3) Nedeni belli olmayan ateş.

ÇOCUKTA BAŞLICA ATEŞ SEBEPLERİ:

-Enfeksiyonlar
-Vaskülit sendromlar ve hipersensivite fenomenleri yaratan durumlar
-Maligniteler
-Zehirlenmeler
-Santral Sinir Sistemi
-Metabolik Hastalıklar
-Diğer nedenler

A) Enfeksiyonlar:

 

-Farenjit/tonsilit
-Otitis media ( Kulak iltihabı)
-Akut servikal adenit ( Lenf Nodu İltihabı
-Akut sinüzit
-Pnömoni
-Akut gastroenterit ( Sindirim sistemi hastalıkları)
-Hepatit
-İdrar Yolu Enf./piyolonefrit

B) Vaskülit sendromlar ve hipersensivite fenomenleri yaratan durumlar

-Akut romatizmal ateş
-Sistemik lupus eritematozus
-Poliarteritis nodoza
-Kawasaki hastalığı
-Dermatomiyozit, polimiyozit
-Henoch Schönlein purpurası
-Serum Hastalığı
-Stevens-Johnson sendromu
-İlaç ve aşılama reaksiyonları
-Juvenil romatoid artrit

C) MALİGNİTELER

-Lösemiler
-Nöroblastom
-Lenfoma
-Ewing’s sarkomu

D) Zehirlenmeler:

-Atropin

-Salisilat

-Kokain

-Amfetamin

E) Metabolik Hastalıklar

-Tirotoksikoz
-Akut intermittan porfiri

F) Diğer Nedenler

-Dehidratasyon ( Susuzluk )
-Ailevi Akdeniz Ateşi
-İntravasküler hemoliz
-Kapalı yerlerde hemoraji
-Anhidrotik ektodermal displazi
-Aşırı çevre ısısı( Sıcak çarpması, sıcak hastalığı)
-Sarkoidoz
-Kronik enflamatuar bağırsak hastalıkları
-Major travmalar(2)
Çocuklarda ateşin en önemli nedeni enfeksiyonlardır. Enfeksiyon varlığında ateş vakaların % 50’sinde oluşur.
3 aylıktan küçük süt çocuklarında ateşi en sık nedeni enfeksiyonlardır ve bakteriyel kökenli olma olasılığı yüksektir. Ateşli küçük süt çocuklarının %70’inde ateşten bakteriyel bir ajan sorumludur. Üç aydan küçük ateşli süt çocuklarının %5’inde bakteriyemi görülür.
3-36 ay arası ateşin en sık nedeni enfeksiyonlardır. İmmun sistemin gelişmesine bağlı olarak GrupB streptokoklar ve gram(-) organizmalar ile oluşan enfeksiyonlarda azalma saptanır.En sık menenjit, bakteriyemi, idrar yolu enfeksiyonları, pnömoni, fokal yumuşak doku enfeksiyonu (periorbital selülit gibi), bakteriyel enteritler  enfeksiyonları görülür.. Bakteriyel infeksiyonların nedenleri arasında, S.pneumoniae (%85), H.influenzae (%10), N.meningitis (%3) olmaktadır.
Viral enfeksiyonlardan ise Herpes simpleks, Enterovirüs, Parainfluenza sorumludur.
36 aydan büyük çocuklarda bakteriyel infeksiyonların en sık sebepleri arasında S.pneumoniae, H.influenzae, N.meningitis bulunmaktadır. Viral enfeksiyonlardan ise en sık Herpes simpleks, Enterovirüs, Parainfluenza sorumludur.
Çocuklarda çok sık görülen farenjitte boğaz ağrısı ile birlikte ateşte görülür. Fakat akut vakalarda ateş olur, kronik farenjitte ateş pek görülmez.  Her yıl beş yaşından küçük 150 milyondan fazla çocuğu etkileyen pnömonide bazen tek bulgu sadece ateş ve lökositoz olabilir.
Akut romatizmal ateş bir çok sistemi tutan otoimmun bir bağ dokusu hastalığıdır. 5-30 yaş grubunda en sık görülen kalp hastalığı nedenidir. Streptokoksik bir ÜSYE’yi takiben 10-14 günlük sessiz bir devreden sonra ateş, halsizlik ve solukluk semptomları ile hastalık başlar. . Ateş 37,8-40 0C arasında değişir, karakteristik özellik yoktur. 1 hafta sürüp 1-2 haftada geçer.

Dr. Ahmet Bahadır UÇAR

2011 Tüm Hakları Saklıdır. Yazı yazarın izni olmadan hiç bir makalede,dergide sitede yayımlanamaz…facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam