DERİ GREFTİ UYGULAMASI BİLGİLENDİRME

DERİ GREFTİ UYGULAMASI BİLGİLENDİRME FORMU

Deri grefti uygulamaları, sıklıkla plastik cerrahlar tarafından yapılan ve vücudun bir bölgesinden, deri eksikliği olan bir başka bölgeye deri nakli yapılarak gerçekleştirilen ameliyatlardır. Açık yaraların kapatılmasında oldukça faydalı bir yöntemdir. Eğer yarada deri yamasını tutmasına yetecek miktarda kan akımı ve doku gelişmişse, bunun üzerine bir deri grefti uygulanabilir. Deri greftleri kalınlıklarına göre genellikle ince, kalın ya da tam kalınlıklı olmak üzere sınıflanırlar. Deri alınan bölgedeki yara kendiliğinden iyileşir. Eğer tam kalınlıklı bir deri alınmışsa, buraya başka bir yerden daha ince bir deri yamasının konması veya tam kalınlıklı olarak deri alınan bölgenin dikilerek kapatılması gerekir. Deri yamalarının uygulandığı alanlar kazalar, yanıklar ve tümörlerin çıkarılması nedeniyle oluşan açık yaralar şeklindedir. Bazı yaralar sadece deri yamasıyla kapatılamazlar, bunlar için daha karmaşık cerrahi girişimler yapmak gerekebilir. Bazı durumlarda da yaranın deri yaması tutacak hale getirilmesi için bir süre pansuman değişiklikleri ve alternatif yöntemler kullanmak gerekebilir.

Bazı durumlarda yaranın kendi kendine iyileşme ihtimali olsa da, bunun çok uzun zaman alacağı ve bu bölgede oluşacak nedbenin sağlıksız ve kötü olacağı düşüncesiyle de o bölgeye deri grefti uygulanması düşünülebilir.

Greft uygulamaları genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir. Hangi anestezi şeklinin uygulanacağı hastanın genel durumu, greftin uygulanacağı bölge, yaranın genişliği ve hastanın yaşıyla ilgilidir. Deri alınan bölge hazırlandıktan sonra dermatom adı verilen bıçaklar yardımıyla deri parçaları alınır ve uygulanacağı bölgelere deri uygulanır. Bir süre pansumanın açılmaması gerekir. Bu durum hastadan hastaya farklılıklar gösterir. Bazı yaralar uzun süre açılmadan kalabilirken, bazılarının erken dönemde, 3. günden itibaren, açılması gerekir.

Hastanın geçmişindeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa mutlaka doktora bildirilmelidir.

Alternatif yöntemler

Deri greftlerinin kullanıldığı alanların bazılarında deri flepleri veya doku genişletme yöntemleri de kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerin alanları deri greftleri ile tam çakışmasa bile bazı durumlarda birbirlerine alternatif olabilirler. Alternatif yöntemler için doktorunuzdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Deri yaması uygulamalarındaki erken ve geç dönemde karşılaşılabilecek sorunlar şunlardır;

  • Kanama:      Bu muhtemel bir durumdur. Ameliyat sırasında veya sonrasında kanamayı      engellemek amacıyla aspirin ve benzeri ağrı kesici ilaçlar gibi kan      sulandırıcı maddelerin, ameliyat öncesinde 10 gün süreyle kullanılmaması      gerekir. Ameliyat sonrasında oluşabilecek kanama, genellikle sınırlı      miktarlardadır. Eğer fazla miktarda bir kanama olursa ilave olarak cerrahi      bir müdahale yapmak gerekebilir.
  • Enfeksiyon:      Eğer açık yara yeterince temizlenmemiş ise bu bölgeye uygulanacak bir deri      yaması oluşabilecek bir enfeksiyonla kaybedilebilir. Bu nedenle çok yakın      takip, bakım, hatta antibiyotik kullanımı gerekebilir.
  • Kaşıntı:      Deri yaması alınan bölgede de, uygulandığı bölgede de kaşıntı beklenen bir      durumdur. Bu kaşıntı uzun süreli de olabileceği gibi bir komplikasyon olarak      değerlendirilmemektedir.
  • İyileşmede      güçlük: Özellikle yanıklarda, cerrahi olarak tümörlerin çıkarılmasında ve      kronik yaralarda greft uygulansa bile yara iyileşmesi beklenen düzeyde      olmayabilir. Deri yamalarının tutmaması çoğu zaman uygulandığı yerdeki      dolaşım problemlerine bağlıdır. Kronik bir yara olması, kişinin      radyoterapi görmüş olması ve uygulama yapılacak bölgenin kan dolaşımı      açısından kötü bir karaktere sahip olması deri yamasının tutmamasına yol      açabilir.
  • Deri      yamaları uygulandıkları bölgelerde erken dönemlerde çok kolay yara      alabilirler ve açılabilirler. Bu nedenle dikkatli bir şekilde korunmaları      ve güçlenmeleri için iyi bakım görmeleri gerekir. Ayrıca deri yamaları kol      ve bacak gibi alanlara uygulandığında, bu bölgelerin hareketsiz halde      tutulmalarında yarar vardır. Aksi takdirde greft hareket nedeniyle      tabandan ayrılarak tutmayabilir.
  • Nedbe:      Deri yamalarının hem alındığı bölgede, hem uygulandığı bölgede görüntü      hiçbir zaman ideal değildir. Lekelenmeler ve yer yer kalınlıklar      oluşabilir. Bazen eklem bölgelerinde eklem hareketlerinin kısıtlanmalarına      yol açabilirler. Bunların kontrolü için baskılı pansumanların uygulanması      ve bazı kremlerin kullanılması gerekebilir.
  • Duyu:      Deri uygulanan bölgede duyu başlangıçta yoktur, zaman içinde hafif bir      şekilde gelişebilir. Koruyucu duyu oluşabilir. Ancak hiçbir zaman normal      duyu oluşması mümkün olmaz. Duyu problemi olması nedeniyle de bu bölgelere      alınacak travmalar algılanamayabilir. Bu konuda dikkatli olmak      gerekmektedir.
  • Deri      hatlarında düzensizlikler: Deri grefti uygulanan bölgede yer yer      derinlikler ve yükseklikler oluşabilir. Bunlar zaman içerisinde daha iyi      hale gelebilir.
  • Renk      değişikliği: Deri alındığı bölgede deri rengi ve görüntü olarak      uygulandığı bölgenin dolaşımıyla ilgili olarak renk değiştirebilir. Bu      renk değişikliği zaman içinde de artabileceği gibi bazen de azalır.

facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam