Faranjit Nedir? Belirti ve Tedavisi Nasıldır?

Faranjit Nedir? Belirti ve Tedavisi Nasıldır?

Faranjit, farenks(yutak) mukozasının iltihabi ile gelişen bir hastalığıdır. Farenks, burun ve ağız boşluğunun arka kısmında yer alır. Burunun arka kısmından aşağıya doğru oluk şeklinde uzanan bir yapıdır. Bunun arkasındaki kısmı nazofarenks (geniz), ağız boşluğunun arkasındaki kısmına orofarenks (ağız açılınca tam karşıda görülen kısmı), daha aşağıya uzanan kısmı ise hipofarenks olarak adlandırılır. Farenjitte; orofarenksin iltihaplanması söz konusudur. Akut ve kronik olarak seyreder.

Akut faranjit

Etyoloji (Nedenleri): Akut feranjit viral veya bakteriyel kaynaklı olabilir. Bazı kimyasal ve irritan maddelerin de farenkse teması ile akut farenjit delişebilir.

Belirti ve bulgular : Enfeksiyona bağlı olarak gelişen;
Ateş yükselmesi,
Boğazda ağrı, kuruluk, yanma ve kaşınma hissi,
Bulantı,
Gıcık öksürüğü,
Burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı
Enfeksiyon, larenkse yayılmışsa ses kısıklığı da olabilir.

Tanı: Boğazın gözle muayenesi ile farenkste kızarıklık ve ödem tespit edilir. Hastanın hikayesi ve muayene ile tanı konulabilir. Ancak bakteriyel enfeksiyon düşünülüyorsa, kesin tanı için boğaz kültürü yapılır.

Tedavi ve bakım: Enfeksiyonun viral ya da bakteriyel oluşuna göre değişir.

Viral faranjit, tedavi semptomatiktir. Ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, antihistaminikler, ağız gargaraları, öksürük için antitüssifler verilir.  Ayrıca hastayla bol sıvı gıdalar alması önerilir.

Bakteriyel farenjit, boğaz kültürü yapılır, etken aranır ve etkene göre antibiyotikler başlanır. Ayrıca semptomatik tedavi de uygulanır. Hemolitik stteptokok enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisi yanı sıra proflaktik olarak penadur enjeksiyonları yapılır.

Boğaz ağrısı olduğu için hastalara yumuşak ve sulu gıdalar önerilir. Farenksi irrite edecek gıdalar almamaları, fazla sıcak ve soğuk besinler almamaları önerilir. Kültür sonucunda hemolitik streptokok enfeksiyonu tespit edilmişse, hastalığın tedavisinin düzenli yapılmasının önemi anlatılır. Tedavi edilmezse ortaya çıkacak ciddi komplikasyonlardan nefrit, ateşli romatizmal hastalıklar ve endokardit yönünde uyarılır.

Kronik faranjit

Etyoloji (Nedenleri): Üst solunum yollarını irrite eden gazlar ve tozların bulunduğu ortamda çalışmak, yüksek sesle konuşmayı gerektiren durumlar, kronik öksürüğü olanlar, alkol ve sigara kullananlarda, gastroözefageal reflüsü olanlarda, akut farenjitleri iyi tedavi edilmeyen, beta enfeksiyonu ve kronik sinüzit, farenjitin kronikleşmesine neden olur.

Belirti ve bulgular :

Boğaz ağrısı,
Boğazda irritasyon ve dolgunluk hissi,
Yutma güçlüğü,
Öksürük,
Hastada yorgunluk ve kırıklık,
Ateş vardır.

Tanı: Tekrarlayan ve uzun süren farenjit semptomları, kronik farenjitin tanısı konulması için yeterlidir.

Tedavi ve bakım: Destekleyici tedavi uygulanır. Tedavi akut farenjitte uygulanan şekilde uygulanır. Akut farenjitin iyi tedavi edilmesi, ilaçların hekim tavsiyesi doğrultusunda kullanılması gerekir.

Faranjitte korunma çok önemlidir. Özellikle beta hemolitik streptokoklarla enfekte olan hastalarla yakın temas edilmemeli, salgılarından korunulmalı, kontamine eşyaları kullanılmaktadır. Nedeni ise enfeksiyonun bulaşıcı özelliğinin olmasıdır. Kullanılan mendiller, tek kullanımlık olmalıdır.

Hastaya yatak istirahati verilir, hastanın yattığı, oda iyi havalandırılmalıdır.
Tuzlu su ile ağız gargarası, ortamlarda bulunmamalı, ısı değişikliklerinden korunmalıdır.

Halkımızı bilgilendirme amacı ile kurulan dernekler önceki zamanlarda olmuştur ama bunlar pek gereken ilgiyi görmemiştir. Bu yüzden artık sağlık ocağı ve afişlerle olsun erken bilgilendirme yapılmaktadır. Halkımızın bu hastalığa dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü insanlarımızın beslenme alışkanlıklarına zarar vermektedir. Bunun yanında sadece beslenme değil ayrıca konuşmasına da zararlı bir durum teşkil etmektedir. En kötü yan etkisi olarakta konumuzda da belirttiğimiz gibi boğaz ağrısı vardır.


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam