Gebelikte Kalp Fizyolojisi

Gebelikte Kalp Fizyolojisi

Kalbin Pozisyonu ve Boyutu

Gebe kişide uterus büyüdükçe diyafram yükselir, kalp uzun ekseninde dönüşüm yaparak yukarıya ve biraz da sola doğru yer değiştirir, böylece apeks (kalbin göğüs hizasındaki atımı) vuruşu yana kaymış olur. Kardiyak kapasite 70-80  ml artmıştır, bu volüm artışına veya kardiyak  kasın büyüme oranına bağlı olabilir. Kalbin boyutu % 12 artış görülebilir.

Kalbin Ritmi ve Sesleri

Kalpteki tüm değişikliklerle birlikte ritm ve elektrokardiografi (kalbim elektriksel ritm grafiği) bulgularında da farklılıklar ve patolojik olmayan sesler oluşabilir. Ekg değişiklikleri muhtemelen kalbin pozisyon değişikliğine ve elektrik ekseninde sola doğru 15-20  derece kaymasına bağlıdır. Kalpteki bazı dalgaların değişiklikleri düzeltilebilir. Bunlar; ST, T ve Q dalga değişiklikleridir. Birinci kalp sesinde artmış yükseklikle beraber çiftleşme olurken üçüncü ses de daha yüksek duyulabilir. Gebelerin % 90’ ında artan atım hacmine bağlı geç kasılma veya gevşeme oluşur. Bu durumlar doğumdan bir süre sonra kaybolur. Yumuşak bir gevşeme hastada rahatsızlıklara yol açabilir. Bu olay geçicidir ve bazen üçüncü kalp sesine bağlı olarak olabilir.

Kardiyak Debi (Kalbin bir dakika da pompaladığı kan miktarı)

Kardiyak debi gebelikte yaklaşık % 40’ a kadar artar ve 20 – 24 gebelik haftalarında maksimuma ulaşır ve bu düzeyde doğum olayına kadar devam eder. Kalp debisindeki artış gebelikte dışı düzeye göre dakikada 1.5 L / dakika kadar olabilir. Kardiyak debi vücut pozisyon değişikliklerine son derece duyarlıdır, bu duyarlılık gebeliğin büyümesiyle artar çünkü  büyüyen uterus kalbin büyük kirli kan taşıyan damarlarına baskı yaptığından dolayı kalbe dönen kan miktarında müthiş bir azalma vardır.

Kardiyak debi, atım hacmi ile kalp hızının bir ürünüdür. Erken gebelikte atım hacmi kardiyak debi artışının hemen tümünden sorumludur. Kalp hızı gebeliğin büyümesi ile artar ve miyad da gebelik dışı düzeyden 15 atım / dakika daha fazladır. Kalp hızı da değişkendir ve egzersiz, stres ve ya sıcaklıktan etkilenebilir.

Kalpteki kan atım hacmi gebelikte % 25 – 30 artar, maksimum düzeylere 12- 24. Gebelik haftalarında ulaşır. Atım hacmi de pozisyona bağlı olarak değişir ve çok hassastır. Örneğin: 20. Haftada sonra atım hacmi yatar pozisyonda azalır, gebelik dışı normal düzeyine miyadda erişir; yan yatış pozisyonda atım hacmi 19. Gebelik haftasında miyada kadar ise aynı kalır.

Kan Basıncı

Kan basıncı gebelikte hafifçe düşer. Büyük basınçta pek az değişiklik vardır  fakat küçük basınçta 12-  26 haftalardan itibaren  (5-10 mmHg) azalmalar görülmektedir. Küçük basınç daha sonra gebelik öncesi düzeylerine 36. Gebelik haftasından sonra erişir.

Gebelikte temel olarak vücudun üst kısmındaki kirli kan basıncı değişmez, fakat gebelik ilerledikçe alt ekstremitelerdeki basınç özellikle yatar oturur veya ayakta durur pozisyonlarda önemli oranda artar.


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam