Hastanede Edinilmiş Enfeksiyonlar

Hastanede Edinilmiş Enfeksiyonlar

Hastanede edinilmiş enfeksiyonlar hastanede yatış süresince veya yatış sonucu edinilmiş enfeksiyonlar olarak tanımlanır. Genel olarak, 48 saatin altında hastanede yatan ve bir enfeksiyon gelişen hastaların hastanede yatıştan önce var olan enfeksiyon gelişim sürecinde olan enfeksiyonu olarak düşünülür. 48 saatten sonra belirgin olan çoğu enfeksiyonun hastaneden edinilmiş olduğu düşünülür. Eğer mikroorganizma açıkça hastanede kazanıldı ise hastane enfeksiyonu hasta taburcu olduktan sonra gelişebilir. Hastaneden taburcu olduktan sonra hastalar içerisinde gelişen cerrahi yara enfeksiyonu bunun gibi hastane kaynaklı enfeksiyonun bir örneğidir.

Hastane enfeksiyonları hastaneden yatan hastalarda ek maliyete neden olduğu gibi önemli olarak bulaşma sayısı ve hastanede bulaşan hastalıklardan artan ölümlere sebebiyet verebilir.  Türkiye’de % 8, Amerika Birleşik Devletleri’ nde  % 5 oranında hastanede edinilmiş enfeksiyonlar ortaya çıkmıştır. Türkiye’ de bu enfeksiyonların devlete ne kadar maliyeti olduğu bilinmese de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 2 milyar doların üstünde bir maliyet olduğu düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar altta yatan hastalıklar ve hastalığın şiddetinin de sonuçlar üzerinde önemli rol oynadığının açıkça belirtilmesine rağmen hastane enfeksiyonu gelişenlerde ölüm oranı 2 kat artmaktadır.

Ümmin sistemi baskılanmış kişiler hastanede edinilmiş enfeksiyonlara özellikle açık olmalarına rağmen, en sık hastane enfeksiyonları ümmin sistemi normal kişilerde görülür. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Kontrolü 1970’ den beri hastane kaynaklı enfeksiyonların oranlarını izlemektedir. En sık tanınan hastane enfeksiyonları birbirine benzerdir. İdrar yolu enfeksiyonları, pnömoni ve cerrahi yara enfeksiyonları en sık görülen hastane enfeksiyonları arasında yer alır. Bununla birlikte damar içi aletlerle ilişkili olan damar içi enfeksiyonları da gün geçtikçe artmaktadır.

Hastane enfeksiyonları potansiyel gücü, bulaşma oranı, hastalık, ölüm ve mali yük olarak değerlendirildiğinde çok önemli bir sorundur. Bu faktörlerin analizi hastane enfeksiyonlarını hem medikal hem de ekonomik sonuçlarda inceler.

Hastaya Yaklaşım

Hastanede yatan yeni ateşi olan hastanın incelenmesi dikkatli bir hikayeyi içermektedir. Baş ağrısı, öksürük, karın ağrısı, ishal, idrar sıklığı ve bacak ağrısı belirtilerini sorgulamaya özel dikkat edilmelidir. Doktorlara genelde en çok yardımcı olan belirti hastada olan yeni ateş belirtisidir. Yeni ateşi olan, hastanede tüm hastaların laboratuar incelemeleri ayrıntılı tam kan sayımı, göğüs grafisi ilen kan ve idrar kültürlerine dikkatlice bakılmalıdır.

Bakteriyemi

Yeni ateşi olan bir hastanın incelenmesinde yaşamı tehdit eden diğer hastanede edinilmiş  enfeksiyonlar genellikle damar içi aygıtın varlığı ile ilişkili olan bakteriyemidir.

Cerrahi Operasyon Enfeksiyonu

Operasyon sonrası hastada ateşin ortaya konulması cerrahi yaranın dikkatli değerlendirilmesini içermelidir. Cerrahi alan enfeksiyonlarının hastane enfeksiyonlarının % 19’u olarak bildirilmesine karşın, operasyon sonrası yara enfeksiyonunun doğru insidansını değerlendirmek özellikle çoğu hastada kısa süreler için yatırıldıklarından güçtür. Çalışmaların çoğunda, hastaneden çıkarıldıktan sonra cerrahi alan enfeksiyonlarının gelişimi için dikkatli izleme, özellikle yaranın hastaya bakan kişi gibi bakım veren hizmeti veren gibi deneyimli gözlemciyle gözlenmesi, cerrahi alan enfeksiyonlarının gerçek oranının cerrahinin tüm alanlarında bildirilen oranlardan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Cerrahi alan enfeksiyonlarının oranları eğitim hastanesi olmayandan büyük eğitim hastanelerine sırasıyla % 4.2’ den % 8.2’ ye kadar değişim göstermektedir.

Hastanede yatan hastalarda ateşin birçok enfeksiyon dışı nedeninin olduğunun düşünülmesi yeni ateşin tamamen ortaya konulmasının parçasıdır. İlaç ateşi, ateşin enfeksiyon dışı en önde gelen sebebidir. İlaç ateşi eşlik eden döküntü ve yeni uygulanan bir ilaç nedeniyle ya da hastada epey zamandır almakta olduğu ilaçla olabilir.

Hastanede edinilmiş enfeksiyonları ve bu enfeksiyonların ortaya çıkardığı belirtilerin etki olanı oldukça fazladır. Bunda en önemli unsur hastanede edinilmiş olan enfeksiyonun ayrıntılı fizik muayene, öykü, hastadaki belirtileri ve hastanın tetkikleriyle ortaya çıkmaktadır.


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam