Hekim Eğitimi ve Hakları

HEKİM EĞİTİMİ VE HAKLARI

 

Doktor Ne Demektir?

     Doktor kelimesi ilk defa 1000 yıl önce kullanılmaya başlanmıştır. Latincede öğretmen anlamına gelmektedir. Doktor kelimesi dünyada her ne kadar tıp dünyasıyla anılsa da doktora sahibi olan tüm akademisyenlere doktor denilmektedir. Kısaltılması Dr. dır. İslam dinine göre bütün peygamberler hekimlik uygulamaları yaptığı bilinmektedir. Özellikle Hz. Muhammed in Allahtan gelen ilhamla yaptığı tedaviler peygamber tıbbı olarak kitaplarda önemli bir yer tutar. Doktor kelimesini hekim olarak da ele alalım.

 

Hekim olmak için kaç yıl eğitim gereklidir?

     Hekimlik çok eski tarihlere uzanmaktadır. Modern tıbbın babası olarak bilinen İbni Sina Avrupa da birçok ders kitaplarında okutulmuştur. Ülkemizde tıp eğitimi üniversite düzeyindedir. Diğer bölümlere oranla daha uzundur. 6 yıl eğitimin sonunda doktorlar pratisyen hekim unvanını alırlar. Pratisyen hekimlik uzmanlığın birinci basamağıdır.

 

Uzman Hekim olmak için kaç yıl ihtisas yapmak gerekir ?

     Pratisyen hekimler hastanede çalışabilmektedirler. Belirli alanlarda uzmanlaşmak isteyenler TUS sınavına girmektedir. Bu sınavı başaran (sınava girenlerin yaklaşık %5-10’u) hekimler branşlarına göre 4 ile 6 yıl arasında ihtisas eğitimi görerek uzman hekim olurlar. Tıpta uzmanlık sınavı yılda iki defa yapılmaktadır. Nisan ve eylül aylarında yapılmaktadır. Tıpta uzmanlık sınavına TUS denilmektedir. Ayrıca tıp fakültelerinin dışında Diş Hekimliği Fakültesi mezunları da Diş Hekimi Diş Tabibi ve Diş Doktoru olarak da adlandırılmaktadır.

 

      Pek çok ülkede Tıp Fakültesini bitiren doktorlar en az yarısı sahada olmak üzere eğitime tabi tutulurlar ve Pratisyen Hekimi unvanını alırlar. Türkiye de bu eğitimi verebilecek tek kurum olan Türkiye Tabipler Birliği Genel  Pratisyenlik Enstitüsü ne bırakılmıştır.

       Türkiye de Pratisyen Hekimlik için mezuniyet sonrasında aile hekimliği eğitimi bulunmaktadır. Dünyada bu eğitimi alan Hekimler(doktorlar) hastayı ilk gören aile hekimliği uygulamalarıdır.

       Küçük sağlık sorunları  bölgesel olarak 1. Derece sağlık kurumları tarafından (Sağlık ocakları vb. )  yürütülür. Bu kurumların sağlıklı olarak çalışması koşulun da  büyük hastanelerin hasta yükü azalır ve daha iyi bir hizmet ortamı hastaya sunulabilir.

 

HEKİM HAKLARI

    Hekim hastalarına ve bağlı bulunduğu kuruluşa karşı görevleri bulunmaktadır.   Bunun yanında hekim hakları da bulunmaktadır. Bununla birlikte hekim haklarına baktığımızda:

     -Hekim Kendi Değerlerine Ters düşen Görevlerden Kaçınabilir: Bir hekim kendi değerlerine ters düşen bir görevi yapmakta zorlanamaz. Hastanın değerlerine ters düşmemek koşuluyla hekim kendini savunabilir.

    -Yeterli Bir Gelir Düzeyi Talep Etme: Hekimin kendini geliştirebilmesi gerekmektedir bununla birlikte hekimin kongre gezileri, kitap alımları, dergi aboneliği gibi bazı harcamaları bulunmaktadır. Ayrıca yaptığı bu ağır mesleğin karşılığı ödenmelidir.

   -Hastayı Reddetme Hakkı: Doktor mesleki ve insanı görevinin haricinde kişisel nedenlerle hastaya bakmayabilir.

   -Hekimin Kurallara Bağlı Olma Hakkı: Hekimin özgür kendi iradesiyle karar verme hakkı olmalıdır.

    -Bilimsel Tıp Olanaklarını Uygulama Hakkı: Tanı ve tedavide hekimin teknolojik gelişmeleri cihazları kullanabilme ve isteme hakkıdır.

    -Sağlığını Koruma Hakkı: Bulaşma riski yüksek olan hastalıklara karşı hekimin tedaviyi reddetme olanağı bulunmaktadır.

   -Danışma Hakkı: Hekimin kendini yeterli bulmadığı durumlarda danışma hakkı olmalıdır.

   -İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı: Hekim tanı koyar ve tedaviyi uygular. Hastaya iyileşme garantisi vermeye zorlanamaz.

   -Yeterli Zaman Ayırma: Hekim hastasına geren özeni göstermeli ve hastaya hastalığı ile ilgili gerekli bilgiyi vermesi beklenmelidir.

  -Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı: Hastalığın tedavisinde birden fazla yöntem uygulanmakta ise hekim ( Hastanın rızasını alarak ve bilgilendirerek ) istediği yöntemi kullanabilmekte özgürdür. Genel olarak kabul edilmiş yöntemlere ağırlık verilmelidir.

.

GAMZE KARAGÖZ(Jeofizik Mühendisi)

2011 Tüm Hakları Saklıdır. Yazı yazarın izni olmadan hiç bir makalede,dergide sitede yayımlanamaz…


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok





Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam