Hepatik Ensefalopati Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Hepatik Ensefalopati Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Tanım :
Herhangi bir karaciğer hastalığına bağlı olarak gelişebilen ve geri dönüşümlü olan nöro-psikiyatrik bozuklukların görüldüğü tablodur.Patogenezi ( nedeni ) tam olarak bilinmemektedir.Amonyak merkaptanlar,yalancı nörotransmitter artışı , GABA artışı , kan beyin bariyerinin bozulması patogenezde öne sürülmektedir.

Klinik :
Hepatik ensefalopatinin en önemli klinik tablosu altta yatan hastalığın şiddetine bağlı olarak değişen mental bozukluktur. İlk belirtile iş performansında azalma, araba kullanmada ve şekil çizmekte güçlüktür.(Subklinik ensefalopati ). Ensefalopatinin ilerlemesiyle belirgin davranış ve kişilik bozukluğu , konfüzyon, stupor ve komaya kadar ilerleyen mental bozukluklar görülebilir. En önemli bulgu Parkinson hastlarında da görülen Flapping tremor (kaba tremor) bulgusudur.Elerde kaba asimetrik ve ritmik olmayan şekilde titremeler vardır.

Sıklıkla ensefalopatinin gelişmesini sağlayan bir neden vardır. Spesifik bir bulgusu yoktur. Altta yatan karaciğer fonksiyon bozukluğu ile birlikte serum amonyak düzeyinde artış saptanabilir.

Tanı :
Altta yatan kronik karaciğer hastalığı olduğu bilinen bir hastada görülen her türlü mental ve ruhsal durum değişikliğinde hepatik ensefalopatiden şüphelenilmelidir. Hastanın mental durumu ve ruhsal durumu değerlendirilmeli eğer şüphelenilen başka bir nörolojik olay varsa ekarte edilmedir(çıkarılmalıdır).
Hepatik ensefalopatiye tanı koyduracak bir laboratuvar yöntemi yoktur. Serum arteryel amonyak düzeyinde artma bazı hastalarda ayırıcı tanıda yardımcıdır ancak yararı sınırlıdır. EEG anomalikleri hastalığın evresine göre bazı vakalarda yardımcı olabilir.

Tedavi :
Hepatik ensefalopatini tedavisinin amacı normal nörolojik fonksiyonların sağlanması ve sürdürülmesidir. Tedavideki ilk basamak ensefalopatiyi ortaya çıkaran veya artıran sebeplerin bulunarak düzeltilemsi olmalıdır. Bunun yanında hastada amonyak ve diğer zotlu toksinlerin oluşumunun azaltılması ve/ve ya sindirim sisteminden uzaklaştırılması günümüzde hepatik ensefalopati tedavisinin esas basamağını oluşturmaktadır.
Hepatik Ensefalopati Tedavi Basamakları
* Etken olayı araştır ve tedavi et.
* Proteinsiz diyet ver (Oral yani ağız yoluyla), klinik durumu düzeldikçe yavaş yavaş proteini artır.
* Parenteral sıvı olarak dekstroz ve hepatamin kullan .
* Laktuloz (4×15 ml) ve ya laktiol (3×10 g), ampisilin (4×1 g) ve boşaltıcı lavman başla. Semptomlar düzeldikçe önce lavmanı daha sonra ampisilini azaltarak kes.

Stj. Dr. Kenan AYDIN

Tibbiyardim.com yazarı…


facebook-paylas

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam