Hepatit Nedir? Belirtileri Nasıldır?

HEPATİT

Hepatosellüler hasar ile karakterize olan karaciğer parankim dokusunun inflanmasyonu (iltihaplanması)dur. Hepatit akut ve kronik olarak sınıflandırılır.

Akut Hepatit, altı aydan kısa süren karaciğer hasarıdır.
Kronik Hepatit, altı aydan fazla süren, inflamatuar yanıtla seyreden hepatit şeklidir.

Hepatit A

Hepatit A virüsü bütün dünyada yaygındır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde, özellikle çocukluk çağında fazlaca, yılda 200.000 dolayında görülmektedir.

buluşma, oral-fekaldir. Epidemiler (salgınlar) kirli su ve gıdalar yoluyla oluşur. Parenteral geçiş nadir olarak görülür. Hepatit A’lı anneden bebeğe enfeksiyon; plasentanın ayılması ya da doğum sırasında annenin dışkısıyla teması sonucu geçebilmektedir.
Hepatit A Virüsü (HAV) toplu yaşanılan yerlerde, hijyen şartlarına uyulmaması durumunda, burada yaşayanlar için risk oluşturur. Ayrıca hastalarla yakın temas, deniz ürünlerinin çiğ tüketilmesi, salgın olan bölgelere seyahat, homoseksüel ilikiler, HAV açısından risklidir.

Etyoloji: 2-6 haftalık inkübasyon (kuluçka) süresi vardır. Klinik belirti vermeden bir hafta önce, gaitada virüs görülür. 3-6 ay varlığını sürdürür. Bu süre sonunda anti HAV IgG antikorları gelişir ve ömür boyu bağışıklık sağlar.

Belirti ve bulgular:

Hastalık başlangıçta belirti vermez. Asemptomatiktir, bazen fulminan seyirli olabilir. Kronikleşmez, genellikle çocuklarda görülür.

  • Yorgunluk,
  • İştahsızlık,
  • Bulantı,
  • Baş ağrısı,
  • Hafif ateş,
  • Karnın sağ üst kısmında ağrı,
  • Nadiren sarılık,
  • Miyaliji,
  • Hepatomegali,
  • Splenomegali görülür.

Fulminan hepatit A’da karaciğerin işlevleri birdenbire bozulur ve nekrozlar oluşur.
Klinik tablo, 2. ile 8. hafta içerinde gerçekleşir; sarılık artar, karaciğer fonksiyonları bozulur. Kanama, hepatik ensefalopati ve koma ile karakterizedir. Mortalite ( ölüm oranı ) yüksektir.

Protrombin zamanı uzar, bilirunim seviyesi yükselir, karaciğer dokusu küçülür, transaminazlarda düşme görülür.

Bazı hastalarda akut bir hepatit A atağından sonra; serum ALT ve AST seviyeleri normale dönerken bilirübin seviyesinde yükselme, sekiz haftalık bir süre devam eder. Bilirunim seviyesi 15 mg/dl’nin üzerindedir, bazen 30 mg/dl’ye çıkabilir. Bazı hepatit A vakalarında ise belirti ve bulgular kısmen ya da tamamen düzeldikten sonra ortalama 21 gün sonra tekrar benzer belirtiler görülebilir (relapsing hepatit).

Tanı : İyi alınmış bir anamnez, fizik muayene ve laboratuvar bulgular ile konulur.
Hastalığın salgın oluşu,  Anti HAV IgM pozitifliği tanıyı kesinleştirir. Bilirubin seviyesinin yükselmesi, ALT nin AST den yüksek olması, lökositler ve lenfositlerde artma, ALP ve GGT düzeylerinde iki kat artış görülür.

Tedavi ve bakım: HAV enfeksiyonu aktif ve pasif bağışıklama yoluyla önlenebilir.
Tedavisi, semptomlara yöneliktir. Hastalara yatak istirahatı verilir. Fulminan seyirli vakalarda % 1’den az, ölüm görülür. Bunu dışında, hastalık iyileşebilen bir durumdadır.
Enfekte olmuş kişilere ve salgın bölgelerine seyahat edeceklere, immünglobilinlerle bağışıklama yapılır. Bu koruma üç ay sürer. HAV aşısı ile koruma daha uzun sürelidir ( 8-10 yıl kadar ). Salgınların olduğu toplumlarda çocuklara rutin uygulanır.

HAV virüsü ile bulaşmış gıdalar, sular ve enfekte şahıslarla temas önlenirse hastalığın bulaşması önlenebilir. Enfekte çalışanların pişirdiği gıdaların tüketilmesi ile de bulaşma olur. Bu nedenle, restoranlarda çalışanlar, açıkta yiyecek satanlar HAV yönünden kesinlikle sağlık taraması yapılmış kişiler olmalıdır.

Sağlık çalışanları, HAV ile enfekte kişilerin her türlü salgısından ve kanından kendilerini korumalıdırlar. Laboratuvarlarda çalışan sağlık personeli; kan, idrar, gaita testleri yaparken kendilerini bulaşmaya karşı korumalıdırlar. Bakım yapan sağlık personeli hasta ile temas kurup çeşitli tetkikleri yapanlar, hasta ile yakın temastan kendilerini korumalıdırlar.

Aile bireyleri HAV ile enfekte olan bireyle yakın temastan sakınmalı. Aynı tabak, çatal, kaşıkla yemek yeme, aynı diş fırçası, tıraş makinesi, yatak örtüleri ve halılar kullanma gibi yanlışlıklar yapmamalıdırlar.

Ayrıca enfekte kişilerin gaita ve idrarları açıkta bırakılmamalı, kireçle ya da dezenfektanlarla, çamaşır suyuyla dezenfekte edilmelidir.

Prognoz : Hastalığın sonucunda tam iyileşme vardır, kronikleşme olmaz.


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam