Kalp Yetmezlikleri

Kalp Yetmezlikleri

Kalp yetmezliği kalbe gelen kanı, kalbin tekrar dokulara ihtiyacı olduğu miktarda iletememesi durumudur.

Kalp yetmezliği, akut kalp yetmezliği ( sol kalp yetmezliği), kronik kalp yetmezliği (sağ kalp yetmezliği) olarak ikiye ayrılır.

SOL KALP YETMEZLİĞİ (akut kalp yetmezliği)

Sol ventrikül, arterial kanı kullanılmak üzere vücuda gönderir. Sol ventrikülün bu görevini yerine getirememesi haline sol kalp yetmezliği denir.

Etyoloji (Nedenleri): Hastalığın oluşmasında rol alan faktörler şunlardır:

Romatizmal kalp hastalıkları, kalp kasını tutarak miyokardın fonksiyonel bozukluğuna neden olur.
Aort yetmezliği, sol ventrikülden çıkan aortun ağzını kapatan kapakçıkların görevini yerine getirememesi sonucu aorta pompalanan kan tekrar sol ventriküle döner.
Aort stenozu, aort ağzının darlığı sonucu yeterli miktarda kan vücuda dağılamaz ve kan, sol ventriküle göllenir.
Mitral kapak yetmezliği, tam olarak kapanamayan kapak nedeniyle kan, sol ventriküle göllenir. Göllenen kanın basıncı ile sol ventrikül dilate olur.
Koroner arter tıkanıklığı, koroner arterleri tutan ateroskleroz sonucu miyokart besleneme, beslenemeyen miyokart tabakası kasılıp gevşeme işini tam olarak yapamaz.

Belirti bulgular:
Dispne, hastalığın ilk bulgusudur.
Önceleri hareket etmekle oluşur ve hastanın istirahati ile geçer. Akciğer adalesinin sertleşmesi ve vital kapasitesinin azalmasına bağlı gelişebilir. Dispne hareketle şiddetlenir.
Ortopne, hasta sırt üstü yatar pozisyonda nefes almakta zorluk çeker.
Hastalar sürekli bir yorgunluktan şikayet ederler.
Kuru öksürük vardır.
Akciğer ödemi gelişebilir.
Akciğer ödemine bağlı kanlı köpüklü balgam vardır.
Taşikardi vardır.
Terleme olur.
Paroksismal dispne nöbeti (gece gelen nefer darlığı) geçirebilirler.

Tanı:
Fizik muayene ve hastanın hikayesi de alınarak klinik bulgularla birlikte değerlendirilir.
Laboratuvar tetkikleri, tam kan sayımı, sedimentasyon, kan lipitleri, BUN , PTZ, KZ (kanama zamanı) değerlendirilir.
Teleradyografi (telgrafi), sol ventrikül dilatasyonu görülebilir.
Eforlu elektrokardiogram, en önemli semptomu dispne olan sol kalp yetmezliğinde oldukça önemli ve yeterli bilgiler verir.
Anjiokardiyografi ve koroner arteriografi ile kalbin damarları; bilgisayarlıtomografi ile kalp kasının yapısı, kalbin büyüklüğü incelenebilir. Kalp kateterizasyonu ile yükselmiş olan basınçları ölçerek bilgi verir.

Tedavi ve bakım: Tedavinin nedene yönelik olarak planlanması hastalığın prognozu açısından önem taşır. Kalbin yükü azaltılmalıdır. Hasta ruhen ve bedenen hastalığın derecesine göre istirahata alınır. Kolesterol ve tuz diyetleri verilir. Kilo kontrol altına alınmalı ve fazla kilo varsa verilmesi önemlidir. Hastadaki ağır dispneyi rahatlatmak amacıyla oksijen inhalasyon tedavisi uygulanmalıdır. Kalp glikozidleri verilmelidir. Diüretik tedavisi verilmelidir.

Komplikasyonları: En önemli komplikasyonu kronik kalp yetmezliği olup akciğer ödemi, ilaç zehirlenmesi, aritmi meydana gelebilir.

SAĞ KALP YETMEZLİĞİ (kronik kalp yetmezliği )

Sağ kalp yetmezliği çoğunlukla sol kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişir. Yani sekonder bir hastalıktır. Sağ kalp yetmezliği, kanın sağ atrium ve büyük venlere göllenmesi ile oluşan bir tablodur.

Etyoloji (Nedenleri): En önemli nedeni sol kalp yetmezliği olup, sol kalp yetmezliği nedenleri aynı zamanda sağ kalp yetmezliğine de yol açar. Aritmiler ve ileti bozuklukları, alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklar ve bazı ilaç grupları, kapak yetmezlikleri sonucu kanın ventriküllere göllenmesi, virüs ve bakteri enfeksiyonları kronik kalp yetmezliğinin nedeni olup yukarıda sözü edilen nedenlerden biri veya bir kaçısonucu, sağ kalp yetmezliği oluşabilir.

Belirti ve bulgular: Sağ kalp yetmezliğinin en önemli semptomu, vücudun çeşitli bölgelerinde ödem olmasıdır Ödem çoğunlukla alt ekstremitede (bacaklarda) ve batında toplanmıştır. Çeşitli organlarda ödeme bağlı olarak büyüme meydana gelir. Bu büyüme, en çok karaciğer ve dalakta olur. Artmış olan venöz akıma bağlı olarak karaciğerin yükü artar. Karaciğerin büyümesiyle karakterize olarak sağ hipokondriumda ağrı vardır.
En tipik semptom ise üzerine basınç uygulandığında juguler venin dolgunlaşmasıdır. Sağ atriumdan kanın geriye kaçması sonucu juguler ven baskılansa dahi dolgunlaşır. Ayrıca sağ kalp yetmezliğinde gece idrara çıma çok sık görülür.

Tanı, için iyi bir fizik muayene ve hastanın hikayesi önem taşır . bunu yanısıra laboratuvar tetkikleri, idrar tetkikleri, EKG, teleradyogram, ekokardiografi ve kalp kateterizasyonu yapılabilir.

Tedavi ve bakım: Hastaya yatak istirahati, hafif kalp egzersizi, ödemi azaltmak amacıyla tuz diyeti verilir. Kalp gilikozidi ve diüretik tedavisi uygulanır. Oksijen inhalasyon tedavisi uyhulanır.

Komplikasyonlar: Aritmi, kondisyon bozuklukları, alınan ilaçlara bağlı toksik etkiler, baş ağrısı kramplar gibi sekonder olaylar görülebilir.


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam