Koroner Skleroz Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

Koroner Skleroz Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

Koroner damarlar, aort başlangıcından çıkarak tüm kalbe dağılan ve kalp kasının beslenmesini sağlayan damarlardır.

Etyoloji (Nedenleri): Koroner sklerozun tam olarak neden geliştiği bilinmemektedir. Fakat araştırmalar, çeşitli risk faktörlerinin koroner skleroza neden olduğunu göstermektedir.

Koroner arteroskleroz, koroner arterlerin intima (iç tabaka) tabakasına, lipitlerin, karbonhidrat, trombosit kalsiyum maddelerin birikmesi sonucu arter duvarının dejeneratif hastalığı olarak tanımlanabilir.

Hastalık, önce kanda trigliserit ile kan lipitlerinin çoğalması ve bunların intima tabakasına birikmesiyle başlar. Daha sonra bu tabakayı, fibrinli bir lezyon kapatır. Bu tabakaya zamanla yapışan karbonhidrat ile kalsiyum kristalleri intima tabakasının kalınlaşmasına neden olur. Bu kalınlaşma arter lümeninde bir darlık şeklinde olur ve kan akımını büyük ölçüde engeller. Bu sayılan tabakalar, bazı durumlarda yumuşak bir lezyon şeklinde olurlar. Bu durumlarda kanın lezyona çarpmasıyla küçük parçalar rüğtüre olur. Bu parçalar, arterlerin uç noktalarına giderek tıkarlar. Bu tabakalara, ülsere plaklar denir.

Koroner arteroskleroza neden olan risk faktörleri şunlardır:

Kanda bazı lipitlerin çoğalması veya azlığı,
Hipertansiyon,
Diabet,
Sigara
Cinsiyet ( erkeklerde daha fazla)
Yaş,
Obezite,
Yaşam tarzı,
Stres etkili olmaktadır.

Koroner ateroskleroz, çoğunlukla damarların çatallaştığı (bifürkasyon) bölgeleri ve uç noktalarını tutarlar. Koroner ateroskleroz, çoğunlukla kendi tabakalarındaki kalınlaşma ve buna bağlı olarak miyokart tabakasının beslenmemesi ile seyreden bir tablodur.

Belirti ve bulgular :
Çoğu zaman asemptomatik olabilir. Belirtileri GİS hastalıkları ve miyokart infarktüsü belirtilerine benzer.
Göğüs ağrısı ( Kalp bölgesinde, kalp kasının beslenememesine bağlı olarak ağrıvardır),
Sıcak basması,
Baş ağrısı,
Sürekli bir yorgunluk,
İştahsızlık,
Uykusuzluk şikayetleri vardır.

Komplikasyon: anjina pectoris, miyokart infarktüsü (MI) dür.

Tanı: Fizik muayene, anamnez, laboratuvar tetkikleri (sedimentasyon, HDL, LDL, trigliserit, açık kan şekeri) yapılır. EKG ile kalp ritimlerindeki değişiklikler gözlenir. Koroner anjiografi ile kesin tanı konur.

Tedavi : tedavi planlanırken şu amaçlar göz önünde bulundurulur:

Risk faktörleri kontrol altına alınmalıdır (diyabet, kolesterol, sigara, kilo, tuz).
Miyokardın oksijen ihtiyacı azaltılmalıdır. Koroner arter kan akımını sağlamak, komplikasyonlara bağlı ani ölümleri engellemek, iskemiye bağlı ağrıyı kontrol altına almak amacıyla antikoagülan tedavi uygulanarak, koroner arter kan akımı sağlanmaya çalışılır. Trombölitik tedavi ile koroner arterlerde genişleme sağlanır. Kalsiyum antagonistleri verilerek kalbin oksijen ihtiyacı azaltılır.

Koroner artere stent uygulaması yapılır, koroner angioplasti, by-pass endarterektomi (ameliyatla damar tıkanıklığının açılması) yapılarak miyokarda tekrar kan akımı sağlanır.

Ameliyattan sonra bu hastalarda belirgin bir rahatlık görülür. İnsanlar bu tedavi için genelde çok şanslı olduğunu düşünmektedirler.

 


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam