Mesane Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

Mesane Kanseri

Mesane kanseri renal pelvisten üretere, mesane ve üretranın üst bölgesinde üçte ikisine kadar üriner yolu kaplar. Kanserler herhangi bir noktada ortaya çıkabilir, fakat genellikle %90’ ı mesane içinde, %8’ i pelviste ve % 2’ si üreterde veya üretrada gelişir. Genelde bakıldığında, 2000 yılı için tahmin edilen yaklaşık 53.200 yeni vakayla ve 12.200 ölümle mesane kanseri erkekler arasında yaygın döndüncü ve kadınlar arasında en yaygın dokuzuncu kanserdir. Teşhiste ortalama yaş 65’ tir. Teşhis edildiğinde bu tümörler zaman içinde ve üretra yollardaki yeni yerlerde tekrarlama eğilimi gösterirler. Üretra yolları sürekli takip edilmelidir.

*Üretra; idrarın mesaneden vücut dışına atılmasını sağlayan iki tarafı açık tüp şeklindeki kanaldır

Sigara kullanan erkeklerde edilen mesane kanserlerinin % 50’ sine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Sigara kullanmayan erkeklerde karşılaştırıldığında sigara içenlerde mesane kanseri gelişme riski iki-dört kat artar ve sigara bırakıldıktan 10 yıl veya daha fazla bir süre devam eder. Anilin boylara, ilaçlardan ve radyasyon ışınına maruz kalma neden olabilen diğer ajanlardır. İlaç kullanımında uzun süreli kullanılan cyslophasphamide kullanımı mesane kanseri riskini dokuz kat arttırır. Et ve yağ açısından zengin yemekler mesane kanserini hazırlayan faktörlerdir; vitamin A takviyesinin koruyucu olduğu görülür.

Mesane Kanserinde Tedavi

Tedaviler ilk olarak kanser olan alan içerisinde tümörün boyutu ve diğer organlara yayılma oranına veya olasılığına dayanır.  Mesane duvarı etkilenmiş tümörlere yaklaşım mesane içi tedaviyle mümkün olmaktadır.  nüksler bu vakaların %50 veya daha fazlasında görülür ve bunların % 5ile % 20 arası daha ileri bir evreye ilerler.

Yüzeyel hastalık;

Mesane için tedavi iki amaçla uygulanır; nüksü önlemek için tam bir endoskopik tedavi yardımcı olarak veya nadiren kontrol altına alınamayan hastalığı etkisiz hale getirip önlemek için kullanılır.

Kasa Yayılmış Kanser

Kasa yayılmış kanserde bir tümörün tedavisi, başlangıç tedavisi ve sistemik hastalığın kontrolü olarak ayrılabilir. Her ne kadar seçilmiş vakalarda endoskopik tedavi veya ışın radyasyonu kullanılsa da mesaneyi koruyucu tedaviler arasında sistektomi (İdrar kesesinin bir kısmının ya da tamamının çıkarılması amacıyla yapılan cerrahi girişim) standart bir tedavi olarak görülmektedir.

Sistektomi bir ameliyattır ve uygun medikal hazırladığı gerektirir. Bu kalp ilaçlarının ve beslenme durumunun en iyi şekilde kullanılmasını içerir. Vakaların yaklaşık % 5-10’unda tümörün yerine bağlı olarak yüzeysel sistektomi mümkündür.

Metastaz Yapmış Mesane Kanseri

Mesane kanseri diğer organlara yayılmış hastalığa sahip kişilere kesin lokal tedaviden sonra tümörleri tekrarlayan ve metastazla (komşu organlara yayılmış) ortaya çıkanlar dahildir. Bir takım kemoterapik ajanlar tek başlarına etkili olmuşlardır ve bunların cisplatin, paclitaxel ve gemcitabinean aktif olanlardır. Tek ajanlara yanıtlar genellikle tam ve sürekli değildir.

Kemoterapi Tedavisi

Kemoterapi tam lokal tedaviden önce veya sonra verilebilir.  Günümüzde lokal tedaviden önceki kemoterapi uygulamasının yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir. Lokal tedaviden sonraki kemoterapi ihtiyacı riskin patolojik belirlenmesine bağlıdır.


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam