Nüfus Planlaması ve Etkileri

Nüfus Planlaması ve Etkileri

 

  Nüfus; belli bir yerdeki insan sayısına nüfus denmektedir. Doğum oranıyla ölüm oranı arasındaki farka nüfus artış oranı denilmektedir. Ülkede doğum fazla ölüm oranı az ise ülke nüfusu artmaktadır. Ölüm oranı doğum oranından az ise nüfusta azalma meydana gelmektedir. Nüfus oranına bakılarak ülkenin gelişmişlik düzeyleri hakkında da bilgi alabilmekteyiz. Örneğin gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranı gelişmemekte olan ülkelere oranla azdır. Bunun haricinde nüfus artış hızıyla kalkınma hızı arasında da bağlantı kurulmaktadır.

 

Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise gelişme yavaşlar eğer nüfus artış hızı kalkınma hızından az ise ülkenin gelişimi artmaktadır. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler iki gruba ayrılmaktadır fiziki ve beşeri olmak üzere. Beşeri faktörler; sanayi, yer altı kaynakları, turizm, tarım, ulaşım, fiziki faktörler; iklim yer şekilleri, toprağın verimi…

 

Plansız Nüfus Artışının Zararları Nelerdir ?

  -İşsizlik artar.

  -Çevre sorunları yaşanır.

  -Kişi başına düşen milli gelir azalır.

  -Kalkınma hızı yavaşlar.

  -Göçler yaşanır.

  -Ülke ekonomisi nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelir.

  -Çarpık kentleşme yaşanır.

  -Belediye hizmetleri güçleşir.

  -Çevre kirliliği artar.

 

Nüfus Artışının Avantajları Nelerdir ?

  -İşgücü artar ve işçi ücretleri azalır.

  -Mal ve hizmete olan talep artar.

  -Vergi gelirleri artar.

  -Rekabet kolaylaşır.

 – Piyasa genişler ve yeni yatırım sahaları oluşur.

  -Ülke savunmasında kolaylık sağlanır

 

  Nüfusun Dağılışında ne gibi faktörler rol oynar ?

      Türkiye de coğrafi bölümler, yeryüzü şekilleri, iklimler… Gibi dış etkiler Türkiye de nüfusun dağılışında önemli rol oynamaktadır.

 

 Türkiye’de Nüfusun Dağılışında Rol Oynayan Önemli Faktörler Nelerdir?

 

Fiziki Faktörler Nelerdir?

  a-)   İklim: ülkemizde iklim nüfusun dağılışında önemli rol oynamaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğu ılıman iklime sahip deniz kıyılarında yerleşmiş bulunmaktadır. Kışları aşırı soğuk ve kurak yerlerde nüfus fazla yoğun değildir.

   b-) Yer şekilleri: ülkemizde engebeli ve yükseltisi fazla olan yerlerde nüfus yoğunluğu azdır. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi, menteşe yöresi gibi

    c-)Toprağın Özellikleri: Toprağın verimi nüfus yerleşimi için önemli bir etkendir. Nüfus verimli toprak arazilerinin yakınlarında yoğunlaşmaktadır.

 

Beşeri Faktörler Nelerdir ?

   a-) Sanayi: Sanayinin bulunduğu çevrede iş olanakları gelişmiştir. Buna bağlı olarak da nüfus yoğundur. Örneğin; İstanbul İzmit Kocaeli ve İzmir…

   b-)Yer altı kaynakları: Madenlerin enerji kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu yerlerde iş gücüne talep artmaktadır ve yer altı kaynakları zengin olan bölge ve şehirlerde buna bağlı olarak nüfusta fazlalık göstermektedir.

    c-)Turizm: ülkemiz turizm doğal güzellikleri açısından zengin bir konuma sahiptir. Buna bağlı olarak ta turizmin gelişmiş olduğu yerlerde nüfus fazladır.

   d-)Tarım: Verimli tarım arazilerin bulunduğu yerlerde nüfus fazladır örneğin; Çukurova, Bafra, Gediz, Çarşamba ovası gibi

   e-)Ulaşım: ulaşım ağına yakın olan mekânlarımızda nüfus yoğunluğu fazladır. Ankara, Eskişehir, İstanbul…

Ülkede fiziki faktörler beşeri faktörlerden daha ilerideyse o ülke gelişmemiş bir ülkedir.

Türkiye de en kalabalık yerleşim yerleri: İstanbul, bursa, İzmir, samsun, Adapazarı, aydın, adana, Trabzon

Türkiye’de en az nüfuslanmış yerleşim yerleri: Sinop, Kastamonu, Artvin, Kırklareli, Gümüşhane, Çanakkale, Muğla, Sivas, Elazığ

 

Nüfusun artışını etkileyen faktörler Nelerdir?

 

-Göç hareketleri

-Eğitim durumu.

-Sağlık alanındaki gelişimler

-Beslenme konusundaki imkânlar.

-Nüfus planlamasındaki yapılan çalışmalar ve düzeyi

-Savaş sonrası yapılan mübadeleler.

-Ülke sınırlarındaki değişmeler.

-Kadınların eğitim düzeyleri.

-Doğurganlık ve ölüm oranlarındaki artış ve azalışlar.

 

 

GAMZE KARAGÖZ (Jeofizik  Mühendisi)

2011 Tüm Hakları Saklıdır. Yazı yazarın izni olmadan hiç bir makalede,dergide sitede yayımlanamaz…


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam